Åderbråck

Ett vanligt ingrepp, 40% av kvinnorna och 25% av männen lider av åderbråck. Vanligast oftast på benen och opereras för att avlägsna dem. Åderbråck inkluderar värkande ben, sveda och klåda runt venen, svullnad, eksem och i vissa svåra fall, sår och blödningar. Vener som är utom på liggande eller är kosmetiskt tilltalande bör behandlas.

Beskrivning

Fotled och vadmusklerna hjälpa till att pumpa blod tillbaka upp till våra hjärtan. Tyngdlageni venerna gör det svårt för kroppen att pumpar fram det syre fattiga blodet från benen till hjärtat. När vi åldras, förlorar venerna sin elasticitet. När venklaffarna försvagas under hud ytan bildas åderbrock.

Ingreppets längd

30-45 minuter, eller längre.

Biverkningar 

Sveda eller smärta, värk vid injektionsstället, domningar och svullnad.

Återhämtning 

Tillbaka till arbetet: 2-4 veckor. 
Mer ansträngande aktivitet: 4-6 veckor eller mer. 
Ärrens blekning: 3 månader till 2 år.

Resultat 

Du kan bli ombedd att bära särskilda tunn strumpa för att hålla tillbaka, det blod som annars riskerar att stanna kvar i venerna och bilda åderbråck. Eller stöd strumpa. Detta kommer att minska blåmärken och hjälper till att hålla den behandlade venerna stängd. Hos ca 10 % av de som behandlas kommer åderbrocken tillbaka. Resultat varaktig eller kan kräva, mer än en behandling, för optimal resultat.

Teknik 

Finns många olika metoder
Stripping
Kirurgisk ingrepp där man gör ett snitt i ljumskenoch för ner en sond genom venen. Sonden och venen tas sedan ut strax under knät.Patienten är sövd. Ofta sjukskrivs man ett par veckor efter ingrepp.
Skuminjektion
Skum sprutas in i venen genom en kateter som förs in i närheten av knät. Skummet gör att ådern drar ihop sig.
Radiovågsbehandling
En kateter förs upp i venen som hettas upp till 120 grader och bränns sönder. Patienten är sövd och man slipper fula ärr och att infektionsrisken minskar.
Laser
Genom en kateter som förs in i knähöjd skickas laserljus som hettar upp venväggen, där efter dras den ut. Patienten kan få väldigt ont i ett par dagar efter åt.