Fettsugning

Beskrivning 

Tar bort envisa fettceller från kroppen som är resistenta mot kost och motion med ett rör- och vakuumsystem. Fettsugning kan utföras antingen med hjälp av olika tekniker eller genom ultraljud i stödområdena. Vanliga platser för fettsugning är haka, kinder, hals, överarmar, bröst, mage, skinkor, höfter, lår, knän, anklar, och vrister. 

Ingreppets längd

1-3 timmar, eller mer. Fettsugning där man tar hjälp av ultraljud kan ta 40 procent längre tid än traditionell fettsugningsteknik. 

Biverkningar 

Tillfällig ömhet, svullnad och blåmärken. Tillfällig vätska från snitten.

Återhämtning 

Tillbaka till arbetet: 1-2 veckor. 
Mer ansträngande aktivitet: 2-4 veckor. 
Ca 6 månader eller mer för att helt återhämta sig från svullnad och blåmärken. Användningen av så kallad våt fettsugning kan minska svullnad och blåmärken.

Risker 

Asymmetri. Vågig eller gropig, hängande hud. Andra risker inkluderar pigment förändringar, hudskador, infektioner, och vätskeansamling. Överdriven vätskeförlust kan leda till chock. Enstaka: värme från ultraljud enhet kan orsaka brännskador.

Resultat 

Permanent, kan bli känslig för kost och motion.

Teknik 

Kirurgen gör små snitt i huden nära de fettområden som ska tas bort och för in en sond (en kanyl) i luckorna i fettvävnaden. Vid våt fettsugning injiceras en blandning av saltvatten, bedövningsmedel och adrenalin i den vävnad som skall fett sugas för att preparera vävnaden, begränsa vätskeförlust och minska blödning. Ibland används fettsugning med ultraljud. Detta innebär att man först bearbetar fettlagret genom att föra in en sond som med ultraljudsvågor som bryter ned fettcellerna innan de sugs ut.