Gastric bypass

Beskrivning 

Övervikt mätts i body mass index (BMI). BMI räknar man ut genom att dividera sin vikt i kg med sin längd i kvadrat (Exempel: 80/(1,80*1,80) = 24,69.
Ett normalt BMI mellan 18-25.
BMI mellan 25-30 lätt övervikt.
BMI mellan 30-35 övervikt och över 35 kraftig övervikt.
Många undersökningar visar att det är farligt att vara överviktig för du har en ökad risk att dö i förtid och kan även drabbas av följdsjukdomar. Dessa kan vara åldersdiabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och olika former av cancer, ledbesvär, värk m.m. Många överviktiga tror att det har fel på ämnesomsättningen, men detta är mycket sällan orsaken till kraftig övervikt. En faktor kan vara att idag rör vi oss allt för lite i förhållande till hur mycket vi äter. Få lider av genetiskt orsakad övervikt. T ex vissa människor har fler fettceller än andra.Gastric bypass minskar magsäckens storlek, och det är ett stort ingrepp. Efter operation tvingas man att äta små måltider och oftare. Man har ett stort eget arbete att göra efter operationen och att det krävs stora livsstilsförändringar.
Operationen kan inte ses som ett kosmetiskt ingrepp. Det är viktigt att om man väljer att göra en operation verkligen har försökt att gå ner i vikt med konventionella metoder, en Operation är den sista utvägen.

Ingreppets längd

1-8 timmar beroende av teknik, och kan kräva ytterligare insatser.

Biverkningar 

Tillfälliga blåmärken, svullnad, obehag och domningar. Sällsynta biverkningar av blödning och infektion i såren kan orsaka ärr. Dumpning ( illamående, kramper, hjärtklappning, svettningar etc ) uppträder i samband eller strax efter måltid, när maten alltför snabbt kommer ut i tarmen på grund av nersatt tarmfunktion efter operationen. Upplevs obehagligt, drabbar den som äter för mycket eller för lite, och för söt eller fet mat. Det första månaderna efter operationen kan bli tuffa för vissa innan man hittar en stabilitet i sina nya rutiner med kost och motion.Kräkningar när du äter för snabbt. Upprepade kräkningar är ofta tecken på att något är fel, ta då kontakt med klinik eller sjukhus. Biverkningar är normala men vissa kan drabbas av flera. Kroppen kan heller inte ta upp lika mycket näring då en del av tunntarmen är bortkopplad. Vitamin- och mineraltillskott måste tillsättas dagligen. Extra viktigt är B 12, B 6 - vitamin, järn, kalcium och D-vitamin.

Återhämtning 

Följ alla anvisningar som din läkare ger dig efter operationen såsom intag av föda etc. Vistelsen på sjukhus är individuellt mellan 2-7 dagar. Stygnen i operationssåren tas bort efter 7-14 dagar efter operation, på kliniken eller på din vårdcentral av sköterska. Tillbaka till arbete: ca 4 veckors sjukskrivning. Ärren är permanenta men bleknar med tiden. Tejpa ärr när du är i solen i ca 6 månader efter operation.

Risker 

Höga. Vid all kirurgi finns risk för komplikationer. Sår infektioner, blödning eller läckage i mage och tarm, tarm vred som måste opereras, gallsten, sår och blodproppar i benen. Risk för näringsbrist, därför är det viktigt att följa ordination av vitaminintag.

Resultat 

Långvarigt. Målet är att reducera hälsoriskerna av övervikten. Viktnedgång efter gastric bypass är ca 30-35 procent. Det är av största vikt att Du genomgående ändrar Ditt ät beteende, kost och motion för att operationen ska fungera. Trots operation finns det risk för att äta fel eller för mycket mat och gå upp i vikt igen. Men de flesta patienter förlorar sakta ungefär hälften av sin övervikt under det första året och yttligare under 18-24 månader efter operation. Följ alltid dietistens rekommendationer om hur du ska äta. Att tala med en beteendevetare är också bra hjälp för att ändra gamla vanor.

Teknik 

På cirka 95 procent av patienterna fungerar titthålskirurgi ( laparoskopi ), men hos resterande måste man göra ett sedvanligt ”stort” öppet snitt. Laparoskopi innebär att man genom flera små hudsnitt för in instrument i magen och opererar med hjälp av dessa. Genom att man helt delar av den övre delen av magsäcken och att man till denna lilla magsäcksdel kopplar upp tunntarmen, begränsas magsäcken med hjälp av band och klamrar som placeras runt malabsorptive ( magsäcken ). Större delen av magsäcken kopplas förbi och maten åker direkt ner till tunntarmen från den lilla magsäcksresten. Laparoskopi kirurgi är en teknik som minskar riskerna och gör mindre ont efter operationen.