Kind- och hakplastik

Beskrivning 

Detta ingrepp är utformat för att öka karaktären och symmetrin i en persons ansikte genom att förstärka en redan existerande käk struktur. Käk inlägg är gjorda av antingen syntetiska eller biologiska ämnen såsom sillikon, fett eller ben. 

Ingreppets längd

1-2 timmar.

Biverkningar 

Tillfälliga blåmärken, svullnad eller känsel bort fall.

Återhämtning 

Begränsningar för att kunna tugga och eventuella obehag med leende och prata under de första veckorna efter operation. Tala med din plastikkirurg om tandvård och munhygien under din återhämtning. Återgå till arbete efter ca 1 vecka. Undvik ansträngande aktiviteter under ca 6 till 8 veckor. 

Risker 

Blåmärken, vätskeansamling under huden, känsel bort fall orsakad av nervskada, missfärgning av huden, asymmetri, gradvis förlust eller uppdelning av ben, ärrbildning kring inlägget. Om inlägget rör sig kan en andra operation krävas. Inget synligt ärr. 

Resultat 

Permanent.

Teknik 

Snitt görs direkt i munnen på båda sidor av underläppen. läkaren skapar så en ficka som kommer att hålla inlägget och som hjälper till att undvika synliga ärr. För en bättre kontur och mer definierade haklinje placeras patientens inlägg direkt på käk benet. När inlägget är placerat används själv- upplösande tråd vanligtvis för att hålla den på plats och sy igen snitten. Denna operation kombineras ofta med fettsugning under hakan.