Nästippkirurgi med silikon

Beskrivning 

Snittet läggs inne i näsan och en dissekering längs näsan görs för att skapa en lämplig plasts för sillikon inlägg. Den mjuka inlägget förbereds används och formas in för operationen. Och förs in genom ett snitt inne i näsan,för att öka höjden på näsan och näs tippens slutliga form. Förbättrad utseende och vacker profil, utan synligt tecken på kirurgi.