Nästippkirurgi

Beskrivning 

Dessa kan variera från små förändringar på broskens utseende i nästippen till omfattande förändringar av benet och nässkiljeväggen.