Ögonkirurgi - LASIK

Introduktion 

LASIK är ett kirurgisk ingrepp för att korrigera närsynthet, översynhet, brytningsfel, astigmatism och ålders - relaterade synförändringar. LASIK gör livet lättare. TRSC International LASIK Center erbjuder en mängd olika tekniker och är den största fristående LASIK- anläggningen i Asien med sina 1700 kvm av stora, lyxiga, VIP -framkallande känslor med bästa komfort för att Du ska trivas.

Femtosekund LASIK - VisuMax (Carl Zeiss)

En teknoligisk avancerad form av LASIK som har vunnit popularitet över hela världen bland både patienter och kirurger, och kan betraktas som framtidens LASIK.Ger patienten tydlig vision utan glasögon. Den avancerade tekniken i VisuMax femtosecond laser har den högsta upplösning av alla femtosecondlasrar på marknaden, och möjliggör högsta och mest exakta kvalitet och påverkar hornhinnan minst.Till skillnad från Intralase och Ziermer LDV Femtosecond lasrar som bara kan göratvådimensionella snitt, har Carl Zeiss VisuMax förmågan att göra exakta nedskärningar i alla tre dimensionerna av hornhinnan. Det innebär att allt ner till tjockleken och vinkeln av kanterna kan anpassas för varje patient och maximera chanserna för bästa behandlingsresultat.

PRK kirurgi

PRK kirurgi är den ursprungliga laser refraktiv kirurgi och var den vanligaste tekniken. Det infördes på 1980- talet men blev mindre vanlig redan i slutet av 1990-talet p.g.a av LASIK. PRK är än idag, en vanlig teknik med hög grad säkerhet och effektivitet. Din läkare kan föreslå PRK istället för LASIK, beroende på dina förutsättningar, t.ex. vid tunn hornhinna eller torra ögon.

NV LASIK

NV LASIK är lösningen för dig med ålders-relaterade synproblem. Problem börjar i ca 38 års-åldern, ibland tidigare. Det blir svårare att läsa och se detaljer på nära håll. NV LASIK är en permanent behandling som syftar till att minska beroendet av läsglasögon.

LASIK kirurgi - IOL

För dig som inte som inte kan få hjälp av LASIK eller PRK. Intraokulära linser, en annan typav refraktiv kirurgi, där en konstgjord lins placeras i ögat.
1. Snabb operation och snabb återhämtning
2. Minimala, tillfälliga biverkningar
3. Snabb återhämtning till korrekt syn
4. Inga injektioner, inga suturer (endast bedövande ögondroppar)
5. LASIK gör permanenta ändringar för att korrigera brytningsfel

LASIK och förbättring av livskvalitet
1. LASIK kan eliminera riskerna med långsiktigt användande av kontaktlinser
2. LASIK kan göra Dig mer berättigad till vissa yrken
3. LASIK kan öka Din bekvämlighet i vardagen
4. LASIK kan tillåta större frihet i många aktiviteter, framför allt vatten- och utomhussporter
5. LASIK kan förbättra Ditt självförtroende

Vem som kan bli godkänd för LASIK
1. Personer som är minst 18 år och har haft stabil syn i minst ett år
2. Personer utan hornhinnesjukdomar (dvs SLE, Sjögrens, eller andra immunbrister)
3. Kvinnor som inte är gravida eller ammar
4. Personer som har en komplett och detaljerad förståelse av fördelar och nackdelar med operationen, och har realistiska förväntningar på resultaten.

TRSC International LASIK Center erbjuder en mängd olika tekniker. Även nyare avancerad teknik ger ökade möjligheter till utmärkt syn. Beroende på patientens ögon (t ex. pupillstorlek, korneal tjocklek, inre högre ordningens aberrationer och hornhinnans krökning) varierar an-vändandet av metoden. Ögat ändra form allt eftersom livet går. Garanti för synskärpan varierar beroende på teknik och dina föresättningar.En refraktiv kirurgspecialist kommer att sam råda med patienten och hjälpa denne att fatta beslut för att ge bästa möjliga och tänkbara resultat. Dr Chansue är grundare och en medicinskt ansvarig på TRSC. Teamet av ögonläkare deltar regelbundet i internationella forum och möten för att utbyta kunskaper och erfarenheter med och av kirurger med specialisering på brytningsindex runt om i världen.

TRSC International LASIK Center
6 th Floor, U Chu Liang Bldg. 968 Rama IV Rd.
Silom, Bangrak Bangkok 10500
Telefon +6627332020
Öppet
Måndag-lördag 08.30-20.00
Söndagar 08.30-17.00